Teste oncologice decontate CNAS

Informații generale de transmitere a probei si a rezultatului la testare:

Pacientul sau aparținătorul

solicitare testare genetica
1 arrow
Solicită testarea genetică
calificare testare
2 arrow
Medicul specialist verifică dacă pacientul se califică pentru testare

Medicul trebuie să fie in contact cu CNAS

Pacientul sau aparținătorul

solicitare testare genetica
4 arrow
Solicită testarea către furnizor (ex. GRAL Medical)

*Furnizorul trebuie să fie în lista CNAS acreditată

calificare testare
3 arrow
Medicul intocmeste referatul
descarca fisier Descarcă
Acelasi furnizor la care pacientul a efectuat biopsia și imunohistochimia
Furnizorul de testare genetică deferit față de cel la care pacientul a efectuat biopsia și imunohistochimia

*Proba trebuie solicitată in maxim 2 zile de la primirea referatului.

*Proba poate fi trimisă de la un furnizor la altul SAU poate fi adusă direct de către pacient

*Proba va fi insoțită de copia diagnosticu-lui histopatologic.

5 arrow
calificare testare

Rezultatul testării genetice va fi primit in maxim 10 zile

6
Panel
Test
Tip testare
Tip probă
Precizări
Medic trimitator
Termen
Panel

1

info medic
Test

BRCA 1 și 2 - mutații somatice

NTRK 1, NTRK 2, NTRK 3**

Tip testare

NGS

IHC

Tip probă

@Țesut (bloc parafină)

@Țesut (bloc parafină)
Precizări

Se testează pacientele nou diagnosticate cu cancer ovarian epitelial cu grad înalt, stadiile III-IV

Se testează pacientele nou diagnosticate cu cancer ovarian epitelial cu grad înalt, stadiile III-IV

Medic trimitator

Medic specialitate oncologie

Vezi medici arrow
Termen

10 zile*

10 zile*

Panel

2

info medic
Test

BRCA 1 și 2 - germline şi MLPA

Tip testare

NGS

Tip probă

Sânge

Precizări

Se testează pacientele diagnosticate cu cancer ovarian epitelial cu grad înalt, stadiile III- IV, pentru care, rezultatul BRCA 1 și 2 la panelul de teste nr 1 este neconcludent

Medic trimitator

Pe răspunderea medicului anatomo- patolog

Termen

5+10zile*

Panel

3

info medic
Test

HRD-GIS

Tip testare

NGS

Tip probă

Țesut (bloc parafină)

Precizări

Se testează pacientele cu carcinom ovarian epitelial de grad 28 înalt în stadiu avansat (stadiile III și IV FIGO), fără mutații BRCA 1 și 2, cu răspuns (complet sau parțial) după finalizarea primei linii de tratament cu chimioterapie pe bază de platină în combinație cu bevacizumab

Medic trimitator

Medic specialitate oncologie

Vezi medici arrow
Termen

10zile

Pentru un bolnav se efectuează panelul nr. 1 de testare, la recomandarea medicului în specialitatea oncologie medicală. În situația în care testarea BRCA 1 și 2 pe panelul nr. 1 este neconcludentă (fără mutații BRCA somatice), se efectuează panelul de teste nr. 2, pe răspunderea medicului anatomo-patolog.

* De la primirea probei (dacă furnizorul testării este diferit de unitatea sanitară care a disgnosticat inițial pacientul) sau a referatului de testare (dacă furnizorul este același)

** Pentru situațiile în care NTRK este pozitiv prin IHC, confirmarea fuziunilor NTRK se face prin PCR sau FISH sau NGS, pe cheltuiala furnizorului, fiind o obligație a acestuia

*** Furnizorul care efectuează testarea aferentă panelului de teste nr. 2 are obligația de a solicita pacientului să se prezinte în vederea recoltării probei biologice în maxim 5 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului panelului nr. 1.

Panel
Test
Tip testare
Tip probă
Precizări
Medic trimitator
Termen
Panel

1

info medic
Test

HR+HER 2+Ki67

Tip testare

IHC

Tip probă

Țesut (bloc parafină)

Precizări

Se testează toți pacienții diagnosticați cu cancer de sân **

Medic trimitator

Medici în specialitatea oncologie medicală, obstetrică-ginecologie, chirurgie generală. Medic in specialitatea anatomie patologica

Vezi medici arrow
Termen

10zile

Panel

2

info medic
Test

HER 2

Tip testare

DISH/ FISH

Tip probă

Bloc parafină

Precizări

Se testează doar pentru pacienții pentru care HER2 la IHC (oricare determinare) are valoarea 2+

Medic trimitator

Medic specialitate anatomie patologica

Vezi medici arrow
Termen

10zile

Panel

3

info medic
Test

BRCA 1 si 2 - germline si MLPA

NTRK fuziuni****

PIK3CA

PD-L 1***

Tip testare

NGS

IHC

PCR

IHC

Tip probă

Sânge

Țesut (bloc parafină)

Sânge

Țesut (bloc parafină)
Precizări

Se testează doar pacienții HER2 negativ, cu cancer de sân în stadiul local avansat sau metastazat, indiferent de statusul HR

Medic trimitator

Medic specialitate oncologie

Vezi medici arrow
Termen

5+10

* De la primirea probei (dacă furnizorul testării este diferit de unitatea sanitară care a disgnosticat inițial pacientul) sau a referatului de testare (dacă furnizorul este același)

** Se pot efectua și deconta maxim 2 testări IHC/bolnav/într-un interval de 12 luni, calculat de la prima testare.

***Se va testa clona SP 142 cu platforma Ventana cu sistem propriu de scorificare.

**** Pentru situațiile în care NTRK este pozitiv prin IHC, confirmarea fuziunilor NTRK se face prin PCR sau FISH sau NGS, pe cheltuiala furnizorului, fiind o obligație a acestuia.

Panel
Test
Tip testare
Tip probă
Precizări
Medic trimitator
Termen
Panel

1

info medic
Test

Instabilitatea microsatelitară sau deficiența de reparare a nepotrivirii ADN-ului (MSI/dMMR)

Mutaţii RAS (exon 2, 3, 4 in KRAS şi NRAS)

NTRK 1, NTRK 2, NTRK 3

Tip testare

IHC

PCR

IHC**

Tip probă

Țesut (bloc parafină)

Țesut (bloc parafină)
Țesut (bloc parafină)
Precizări

Se testeaza pacienții nou diagnosticați cu cancer colorectal, local avansat sau metastazat

Medic trimitator

Medic specialitate oncologie

Vezi medici arrow
Termen

10 zile

* De la primirea probei (dacă furnizorul testării este diferit de unitatea sanitară care a disgnosticat inițial pacientul) sau a referatului de testare (dacă furnizorul este același)

** Pentru situațiile în care NTRK este pozitiv prin IHC, confirmarea fuziunilor NTRK se face prin PCR sau FISH sau NGS, pe cheltuiala furnizorului, fiind o obligație a acestuia.

Panel
Test
Tip testare
Tip probă
Precizări
Medic trimitator
Termen
Panel

1

info medic
Test

Diagnostic de certitudine a cancerului bronhopulmonar NSCLC

Tip testare

IHC*

Tip probă

Țesut (bloc parafină)

Precizări
Medic trimitator

Medici în specialitatea oncologie medicală, pneumologie, chirurgie toracică, precum și medicul anatomopatolog (care a efectuat examenul histopatologic)

Vezi medici arrow
Termen

5 (de la primirea blocului)

Panel

2

info medic
Test

EGFR –mutații (exonii de la 18 la 21) + ALK + ROS-1 + NTRK fuziuni +RET fuziun

PD-L1

Tip testare

NGS

IHC**

Tip probă

Țesut (bloc parafină)

Precizări

Se testează pacienții nou diagnosticați cu NSCLC - nonscuamos și scuamos nefumători, în stadiul metastatic sau local avansat

Medic trimitator

Medici în specialitatea oncologie medicală, pneumologie, chirurgie toracică, precum și medicul anatomopatolog (care a efectuat examenul histopatologic)

Vezi medici arrow
Termen

10 (de la transmiterea confirmării diagnosticului de certitudine)

Panel

3

info medic
Test

PD-L 1

Tip testare

IHC

Tip probă

Țesut (bloc parafină)

Precizări

Se testează pacienții nou diagnosticați cu NSCLC scuamos fumători, în stadiul metastatic sau local avansat

Medic trimitator

Medici în specialitatea oncologie medicală, pneumologie, chirurgie toracică, precum și medicul anatomopatolog (care a efectuat examenul histopatologic)

Vezi medici arrow
Termen

10 (de la transmiterea confirmării diagnosticului de certitudine)

Panel

4

info medic
Test

EGFR - mutatii exonii 18-21

ALK

PD-L 1

Tip testare

PCR

IHC

IHC**

Tip probă

Țesut (bloc parafină)

Precizări

Se testează pacienții nou diagnosticați cu NSCLC, în stadii operabile, după rezecția completă

Medic trimitator

Medici în specialitatea oncologie medicală, pneumologie, chirurgie toracică, precum și medicul anatomopatolog (care a efectuat examenul histopatologic)

Vezi medici arrow
Termen

10 (de la transmiterea confirmării diagnosticului de certitudine)

Panel

5

info medic
Test

Mutația T790M

Tip testare

PCR

Tip probă

Plasmă

Precizări

Se testează pacienții NSCLC EGFR+, local avansat sau metastazat, după terapia anterioară cu alţi inhibitori EGFR

Medic trimitator

Medici în specialitatea oncologie medicală, pneumologie, chirurgie toracică, precum și medicul anatomopatolog (care a efectuat examenul histopatologic)

Vezi medici arrow
Termen

10 (de la transmiterea confirmării diagnosticului de certitudine)

* Examinarea IHC, prin care se confirmă/infirmă diagnosticul de certitudine al cancerului bronhopulmonar NSCLC este decontată din bugetul Subprogramului național de testare genetică, iar examinarea IHC efectuată anterior acesteia în scop diagnostic se supune reglementărilor Hotărârii de Guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și a Normelor sale metodologice de aplicare.

** În cazul tumorilor metastatice se va testa clona 22 C3 cu platforma Dako-Agilent cu sistem de scorificare propriu sau clona SP 142 cu platforma Ventana cu sistem de scorificare propriu. În cazul tumorilor local avansate sau în stadii operabile, după rezecția completă, se va testa clona SP 263 cu platforma Ventana cu sistem de scorificare propriu.

Doresc sa aflu mai multe detalii

Camp Obligatoriu
Camp Obligatoriu
Camp Obligatoriu
Camp Obligatoriu
Eroare procesare - ReCaptcha nu a fost validat
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.